• Call me
  • 0979 200 791
  • 4/9/19

    CƠ CẤU TỔ CHỨC

    Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực TRASESCO (TRASESCO) hiện này có tổng 97 cán bộ nhân viên, giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và xuất khẩu lao động. Trong đó, có 7 giáo viên người Nhật Bản và 2 chuyên gia người Nhật.
    Chat
    1