• Call me
  • 0979 200 791
  • 20/5/20

    HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRỢ CẤP 100.000 JPY

    Ngày 2/05/2020 Chính phủ Nhật Bản đã công khai hướng dẫn tiếng Việt về trợ cấp 100.000 yên cho người nước ngoài. Đây thể hiện thay đổi thái độ của chính phủ Nhật đối với những người nước ngoài sống tại Nhật Bản.


    Chat
    1